privacy statement

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en de telecommunicatiewet. Lees onderstaand beleid om meer te weten te komen over ons privacybeleid.

De Distillers Academy Schiedam onderdeel van Stichting Promotie Schiedam, gevestigd in molen de Palmboom, Noordvest 34, 3111 PH is toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze klanten. Het Distillers Academy-privacybeleid geldt voor alle persoonlijke informatie die door ons is verzameld of bij ons is ingediend, online of offline, met inbegrip van persoonlijke informatie verzameld of ingediend via onze websites, distillersacademy.nl of www.sdam.nl en welke andere mobiele sites, toepassingen, widgets en andere mobiele interactieve functionaliteiten die wij via onze officiële sociale mediapagina’s beheren en via HTML-geformatteerde e-mailberichten die we je verzenden Door de website te bezoeken, ga je akkoord met en stem je in met de procedures zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met een gedeelte van of alle voorwaarden van dit Privacybeleid, dan word je verzocht om geen gebruik te maken van de website en geen persoonlijke informatie te verstrekken.

Naam bedrijf: Distillers Academy powered by Stichting Promotie Schiedam
Lange Kerkstraat 39 3111 NN Schiedam
010-4733000 info@sdam.nl Website: www.distillersacademy.nl

Wanneer je contact opneemt via één van de bestelformulieren op deze website, dan gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor het boeken van het arrangement die je bestelt. Deze gegevens worden na 5 jaar verwijderd. Heb je op het bestelformulier aangegeven dat je op de hoogte gehouden wil worden van aanbiedingen en nieuw aanbod, dan geef je de Distillers Academy / Stichting Promotie Schiedam akkoord om jouw gegevens te gebruiken om gerichte informatie aan te bieden tot het moment van afmelding.

“Persoonlijke Informatie” betreft informatie of gedeeltelijke informatie waarmee jij persoonlijk geïdentificeerd kan worden, zoals:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummer van credit- en debetkaart
 • Naam van sociale media-account
 • Voorkeuren
 • Land van verblijf
 • Nationaliteit
 • IP-adres
 • Distillers Academy experience voorkeuren
 • Browser- en apparaatinformatie
 • Informatie serverlogbestanden
 • Gegevens die worden verzameld via cookies, pixel tags en andere technologieën
 • Gebruiksgegevens van app
 • Demografische informatie en andere informatie die jij hebt verstrekt
 • Locatie-informatie

a. Wij kunnen u, in het kader van een boeking via Stichting Promotie Schiedam, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten.

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

Op www.distillersacademy.nl zijn links opgenomen naar websites van derden door middel van een hyperlink, banner of button. De Distillers Academy behorend bij Stichting Promotie Schiedam (SPS) heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Daarom kan SPS geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met jou communiceren en/of omgaan met jouw gegevens.

Veiligheidscriteria a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. f. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: a. Op het volgende e-mailadres: info@distillersacademy.nl Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

De Distillers Academy behorend bij Stichting Promotie Schiedam (SPS) maakt op haar website(s) gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies worden gebruikt om de website(s) beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen ervoor dat een website browsers blijft herkennen. SPS kan data niet herleiden tot een pc of individu. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.
SPS maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden:
Cookies die er voor zorgen dat de websites naar behoren functioneren.
Onder deze categorie vallen:

 • De Google Maps toepassing zodat adresgegevens van onze partners makkelijk op te zoeken zijn. Google Maps plaatst cookies voor het bijhouden van statistieken rondom het gebruik van Google Maps zelf en cookies om voorkeuren op te slaan (bijvoorbeeld welke weergave).
 • Het bekijken van video's binnen de website de geplaatst zijn op Youtube/Vimeo/Facebook. Voor de cookies die deze bedrijven plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze bedrijven op hun eigen website daarover geven. SPS heeft hierop geen invloed.

Analytische cookies waarmee wij in kunnen spelen op het gebruiksgedrag op de website(s):

SPS maakt gebruik van analytische cookies om statistieken over het gebruik van onze website(s) te verzamelen. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dit doen wij om de website(s) beter aan te laten sluiten op de behoefte van de bezoekers. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Voor de cookies die Google plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die Google op hun eigen websites daarover geeft. SPS heeft hierop geen invloed. Als je helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kun je de instellingen van je Internet browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aanpassen om het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van de browser kun jij jouw exacte locatie en werkwijze achterhalen. Je kunt dan mogelijk niet van alle onderdelen van de sites van SPS gebruikmaken.

Levensduur cookies

Wij maken vooral gebruik van sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van jouw vaste schijf worden verwijderd wanneer je jouw sessie beëindigt (dus wanneer je jouw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van enkele seconden, 90 dagen tot enkele jaren. Je kunt de permanente cookies wissen via de browserinstellingen.

Cookies van derde partijen

Zowel wij als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Het gaat daarbij om analytics cookies die Google, Youtube en Providers plaatsen. Voor de cookies die deze partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze bedrijven op hun eigen websites daarover geven. SPS heeft hierop geen invloed.

SPS heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Gebruikers worden aangemoedigd om zelf het privacybeleid van SPS te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij - indien nodig - ook toestemming.

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of het privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar de klantenservice via info@distillersacademy.nl